Janne Tienpää

52-vuotias syntyperäinen turkulainen; perheenisä, FM, matkailualan ammattilainen, kotikokkaaja ja urheilumies.

Sosiaalinen media

        Tekoja, tekoja, tekoja

Perjantai 30.1.2015 - Janne Tienpää

Politiikan turuilla ja toreilla puhutaan paljon. Samalla Suomi-laivamme seilaa kohti karikkoa. Jumiudummeko muiden armoille vai löydämmekö oikean suunnan? Jälkimmäinen vaatii tiekarttaa tulevaisuuteen - ja tekoja. Nyt on trendikästä kirjoittaa viranomaissääntelyn naurettavuuksista tai keskustella vähemmistöjen tasa-arvosta. Hyvä näin, mutta hyvinvointivaltiomme hätähuutoon tarvitaan kuitenkin vahvempia lääkkeitä, joilla on sivuvaikutuksensa.

Tulevaisuuden tiekarttaan sisältyy monta asiaa: uusinvestointeja, työelämän pelisääntöjen muokkaamista, kasvuhakuisia veromuutoksia, vastikkeellista työttömyysturvaa, suunnitelmallista työperäistä maahanmuuttoa, ennaltaehkäisevän terveyshuollon kehittämistä, eläkejärjestelmän monipuolistamista, tutkimukseen ja tulevaisuusklustereihin panostamista. Samalla kuntien yleistä oikeutta veronkantoon on tarkasteltava ennakkoluulottomasti uudelleen.

Investointien vähäisyys on ongelma. Nyt yritykset investoivat vain pakon edessä ja kasvumahdollisuuksia etsivät suunnitelmat ovat jäissä. Valtion ensisijainen tehtävä on luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö ja vain perustelluissa tapauksissa harkita omaa omistusrooliaan (vrt. onnistunut Turun telakkaratkaisu). Valtio voisi kuitenkin tukea uusia infrahankkeita kuten ns. tunnin junaa Helsinkiin ja Jäämeren rataa Pohjois-Suomesta Norjaan.

Myös asuntolainojen verovähennysoikeuteen on puututtava, sillä raha on saatava liikkumaan kannattavimpiin investointeihin. Poliittisesti tämä vaatii kuitenkin yksituumaisen eduskunnan. Verotuspohjamme onkin rakennettava uudelleen. Tärkeintä on työn verotuksen keventäminen: näin lisätään ostovoimaa, helpotetaan palkkojen korotuspaineita ja alennetaan työllistämiskynnystä. Myös sivutyön verotus pitää saada päätyön tasolle. Miksi ihmisiä, jotka haluavat tehdä enemmän työtä rangaistaan? Näin joustavoitetaan työtapoja ja luodaan työntekijälle rahallinen kiihoke. Opiskelijoille & eläkeläisille voidaan määritellä määräajaksi osa-aikatyöhön kiinteä alle 10%:n veroaste, ilman muiden etuisuuksien heikkenemistä. Näin mahdollistetaan työreservimme parempi hyödyntäminen ja nuorille karttuu tärkeää työkokemustakin.

Esillä ollut ns. Viron malli (osakeyhtiön voittoa verotetaan vasta osingonjaossa) sopii meillä kasvuyritysten tukemiseen. Muuten siihen on suhtauduttava varauksella, sillä perusongelmamme ovat toisenlaiset: joustamattomat työsopimukset ja tuottavuuden nousua suuremmat palkankorotukset. Esimerkiksi tuottavuutta parannettaisiin lisäämällä puoli tuntia päivittäistä työaikaa ja sen vastineeksi tiukennettaisiin irtisanomissuojaa. Julkisessa taloudessa tuottavuutta on erityisesti parannettava kuntasektorilla.

Nykyinen työvoimapoliittinen järjestelmämme herättää sekin perusteltuja kysymyksiä. Voidaanko työvoimahallinnon tehtävät ulkoistaa? Onko työttömyysturva jatkossakin vastikkeetonta? Miten tarvitsemamme työperäinen maahanmuutto hoidetaan?

Isoa muutosta vaatii myös terveyshuoltomme; painopiste on siirrettävä sairauksien hoidosta terveydenhoitoon mm. liikuntatoimintaa tukemalla. Toki ketään ei jätetä heitteille. Julkisten terveyspalvelujen rinnalla kehitetään yksityistä sektoria.

Meillä ei ole enää aikaa odotella. Nyt tarvitsemme päättäjiltä Suomen kokoisia tekoja ja liikettä eteenpäin!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Työ, verotus, Viron malli, työperäinen maahanmuutto